CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Kelchtermans
  Charles A

Soldaat

Geboren te: Leopoldsburg den 11-10-1888

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


04-08-1914 tot 09-01-1916 1e Karabiniers
28-09-1918 tot 11-11-1918 Luchtscheepvaart

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Officier in de Kroonorde met Gulden Zwaarden
Officier Orde Leopold II met Zwaarden
Ridder in de Lepoldsorder met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder Orde Leopold II met Zwaarden
Medaille in de Orde van Leopold II Goud
Medaille in de Orde van Leopold II Zilver
Oorlogskruis1914-1918 met Palm en Mini Fourage
Medaille van den Weerstand
Yser medaille
Vuurkruis
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Herinneringsmedaille van den Oorlog 1940 - 1945
De Medaille van de Militairstrijder van de Oorlog 1940 - 1945
Militair eereteeken 2de klasse
De Herinnerinsmedaille aan de Regeerperiode van Leopold II 1865 1909
Herinneringsmedaille van de Regering van zijne Majesteit Albert I
Erkentelijkheidsmedaille van de Unie der Verbroedering van het Geheim Leger
Medaille Wapenstilstand 1918 - 1968
Onbekende herinneringsmedaille
Militair eereteeken
Yserpenning