CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Lami
  Léon F.Geboren te: Vilvorde den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 0
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen: