CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Haulet
  Arthur

Adjudant

Geboren te: MASNUY ST-JEAN den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Oorlogskruis1914-1918 met Palm
Yserkruis
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18