CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan De Witte
  Jh.Henri Ch.

En activit‚ G.P. Arme‚ Anvers

Geboren te: den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 0
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen: