CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Van Walle
  Justin V.

Brigadier

Geboren te: Antwerpen den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 7
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Oorlogskruis1914-1918 met Palm en Bronzen Leeuw
2 Zilveren strepen
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18