CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Van Den Berghe
  Emile L.J.

CPT HON

Geboren te: Kortrijk den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 2


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Officier Leopoldorder
Ridder in de Kroonorde
Oorlogskruis1914-1918 met Palm (Ps.)
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18