CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Van De Kerckhove
  Michel

CMD RES

Geboren te: Kortrijk den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:



De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 2


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder in de Lepoldsorder met Palm
Ridder in de Kroonorde met Palm
Oorlogskruis1914-1918 met 6 Palmen en 4 Gouden Leeuwen en Bronzen Leeuw
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18