CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Timperman
  Remy E.C.

Kapitein - Commandant

Geboren te: Gent den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 2


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder in de Kroonorde met Palm
Oorlogskruis1914-1918 met 3 Palmen en Zilveren Leeuw
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18