CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Poulin
  Camille J.

Geneaal

Geboren te: Gent den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Officier Leopoldorder met Palm
Officier in de Kroonorde met Palm
Oorlogskruis1914-1918 met 4 Palmen en Gouden Leeuw
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18
Oorlogskruis Frankrijk met Palm
Ridder van het Erelegioen