CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Mathijs
  Guillaume

Soldaat

Geboren te: Thienen den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 6
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder Orde Leopold II (gr. inv.)
Oorlogskruis1914-1918 met Palm
Medaille van den Strijder-Vrijwilleger
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18