CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Lecomte
  Charles

Soldaat

Geboren te: Rumillies den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 4
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18