CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Gelise
  Marcel H.M.

Soldaat

Geboren te: Luik den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 1


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Oorlogskruis1914-1918 met 2 Palmen
Militaire Medaille 2e klasse (art. 4) met Palm
Yser medaille
Medaille van den Strijder-Vrijwilleger
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18