CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan Defays
  Rob M.J.Gh.H.L.Ch.

EX-MÚD.AUX.

Geboren te: Namen den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 5
   
Kwetsuren: 0


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Oorlogskruis1914-1918 met Palm en Gouden Leeuw en Zilveren Leeuw
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18