CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan DAUBRY
  Joachim E.

Soldaat

Geboren te: HORNU den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 7
   
Kwetsuren: 1


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder Orde Leopold II
Oorlogskruis1914-1918 met Palm
Militaire Medaille 2e klasse (art. 4)
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18