CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan CONTENT
  Joseph

Sergeant

Geboren te: BLOCRY-OTTIGNIES den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 6
   
Kwetsuren: 1


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder in de Kroonorde
Ridder Orde Leopold II met Palm
Oorlogskruis1914-1918 met Palm
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18