CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan BIGONVILLE
  Louis

MAJ INTEND.

Geboren te: Antwerpen den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 2


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Oorlogskruis1914-1918
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18
Sint-Stanislausorde 3e klasse