CARTE DU FEU
VUURKAART
1914-1918

Afgelverd aan ACKERMANS
  Martin L.

CPTCOMM.DE RESV.

Geboren te: Brussel den

heeft tijdens den veldtocht 1914-1918
gediend, van


tot 2e Linie

Volgnummer   

Handtekening van den houder:De Minister van Landsverdediging,
P.O.-B.B                     


De

Getal frontstrepen: 8
   
Kwetsuren: 1


Eervolle oorlogsonderscheidingen:

Ridder in de Kroonorde
Oorlogskruis1914-1918 met 2 Palmen en Bronzen Leeuw
Yser medaille
De Overwinningsmedaille 1914-1918
Oorlogsherinneringsmedaille 1914-18