Kolonie - Koloniale Troepen

In het begin van den oorlog met Duitschland, werden de Vice-gouvernementen der Oostelijke Provincie en van Katanga gelast de veiligheid der Oostergrens te verzekeren.

Einde Februari 1915 werd op het oostelijk front het eenig commando verwezenlijkt Kolonel Tombeur gelastte zich met die taak. Hij verplaatste zijn hoofdkwartier naar Kibati, ten Noorden van ‘t Kivu-Meer.


LUITENANT-GENERAAL TOMBEUR,
Overwinnaar van Tabora.